Карта на http://young-trading.bg

Начало Обновена: 2013, Август 23

/ 40 страници
Young Trading - Хранене на животни, Хранителна диагностика, Железопътна индустрия и Индустриална химия
За фирмата - Young Trading ООД
Партньори на Young Trading
Контакти
Контакти
Хранене на животни
Премикси на Сано - Седем стъпки към успеха
Витамини за здрави животни и печелившо животновъдство
Аминокиселини предлагани от Young Trading
Ензими за подобрява усвояемостта на фуража
Токсин Байндер предлаган от Young Trading
Силажиране и Консервиране
Безопасност на храните
Детекция на Микотоксини
Детекция на Алергени
Детекция на ГМО
Лекарствени отпадъци
Лабораторно oборудване
Индустриална химия предлагана от Young Trading ООД
Добавки за моторни масла
Силикони предлагани от Young Trading
Железопътна индустрия
Заваряване на релси с Термит
Изолациони релсови свръзки
Измервателни уреди и Услуги
Young Trading Ltd - Animal Nutrition, Food diagnostics, Railways, Chemicals
Детекция на Патогени
Карта на нашият уеб сайт http://young-trading.bg/
Премикси на Сано за говеда
Премикси на Сано за свине
Rovabio за подобряване на хранителната стойност на фуража
Суровинни витамини предлагани от Young Тrading
Премиксни витамини предлагани от Young Trading
Млечни таксита предлагани от Young Trading
Rovabio за подобряване на хранителната стойност на фуража
Бързи тестове за детекция на Микотоксини
Стандарти и референтни материали за детекция на Микотоксини
Почистващи колони за откриване на Микотоксини
Безопасност на храните
Стъклени Микросфери
    
         
/ 3 продукта
Rhodimet™ NP99
Rhodimet™ AT88
L-LYSINE HCl 98,5%
    
html/
         
upload/
              
files/ 7 файла
http://young-trading.bg/html/upload/files/PDF%20ензими%20Ровабио%20-%20Adisseo.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/EquipmentCatalogue.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/InsulatedJointsMT%26ETW1.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/premixes-for-cattle.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/premixes-for-pigs.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/Glass-Microspheres-3M-Selection-Guide.pdf
http://young-trading.bg/html/upload/files/zagoveda.pdf
    
Лабораторно oборудване (страница 1)
Лабораторно oборудване (страница 2)
         
/ 5 апарата
FluoroQuant® Reader
ChroMate ELISA Reader
StatFax ELISA Reader
RAS® (Romer Analytical Sampling) Mill
Romer Series II® Mill
    
         
/ 1продукт
Силикони
    
Млечни крави - Сухостоен период
Млечни крави - Отелване
Млечни крави - Лактация
Телета - Фаза коластрено мляко
Телета - Подрастващи телета-фаза I
Телета - Подрастващи телета-фаза II
Млади животни - Млади говеда -Подрастващи I
Млади животни - Млади говеда - Подрастващи II
Юници/Бици - Стокови телета
Юници/Бици - Женски телета за разплод
Юници/Бици - Бици за угояване
         
Prenata50® - Добавка към дажбата през сухостойния период на млечните крави
Fertisan® - За добро плодородие при кравите
Kerasan® - За здрави и стабилни копита
Mastitisan® - За здрави вимета
         
BoviFit® - Фитнес напитка за кравите след отелване
         
Camisan® - За крави с висока млечна продуктивност
Profisan® - За крави с много висока млечна продуктивност
Topsan® - За крави с най висока млечна продуктивност
Fertisan® - За добро плодородие при кравите
Kerasan® - За здрави и стабилни копита
Mastitisan® - За здрави вимета
DextroFat Protect® - За много мляко и дълъг живот на кравите
Kristall Hefe® - Търбух - силов пакет за повече живот в Търбуха
Multisan Nektar® - Коктейл от захарни компоненти за синхронизиране дейноста на търбуха и оптимизиране обмяната на веществата в него
         
Cotosan Plus® - Добавка към коластреното мляко
Latteccino® - Прави кравето мляко висококачествено за телетата
         
Meggi 100® - Der sichere Kälberstarter
Meggi 10® - Der sichere Kälberstarter
Meggi Müsli® - Топ мюсли за качествени телета
Milli® - Каротин-коластрено-мляко за първите седмици от живота на телетата
SanoFit®
Sanolyte® - Електролит при поява на диария при телетата
         
Meggi 100® - Der sichere Kälberstarter
Meggi 10® - Der sichere Kälberstarter
Meggi Müsli® - Топ мюсли за качествени телета
Milsan® - Доказано добро мляко за хубави телета
SanoFit®
Sanolyte® - Електролит при поява на диария при телетата
         
Primasan®
         
Primasan®
Fertisan® - За добро плодородие при кравите
Kerasan® - За здрави и стабилни копита
Mastitisan® - За здрави вимета
         
Meggi 100® - Der sichere Kälberstarter
Meggi 10® - Der sichere Kälberstarter
Meggi Müsli® - Топ мюсли за качествени телета
         
Meggi 100® - Der sichere Kälberstarter
Meggi 10® - Der sichere Kälberstarter
Meggi Müsli® - Топ мюсли за качествени телета
Milsan® - Доказано добро мляко за хубави телета
         
Primasan®
Kerasan® - За здрави и стабилни копита
    
Свине за разплод - Бременност
Свине за разплод - Подготовка за опрасване
Свине за разплод - Период на бозаене
Свине за разплод - Период до следващо заплождане
Прасета - Първи часове живот
Прасета - Фаза бозаене
Прасета - Фаза отбиване
Прасета - Фаза подрастващи
Млади свине - Фаза подрастващи I
Млади свине - свине Фаза подрастващи II
Свине за угояване - Начало на угояване
Свине за угояване - Край на угояване
         
Sauengold Trag®
Fasersan Trag®
SanoCid®
         
Sauengold Lac®
Fertisan Sauen®
SanoCid®
StabiloSan®
         
SanEnergy®
Sauengold Lac®
Fertisan Sauen®
SanoCid®
StabiloSan®
ЯНГ ТРЕЙДИНГ ООД - 2013